Wstęp do przechowalnictwa


Słowo wstępu.

Nie sposób wyobrazić sobie aktualnych, nowoczesnych metod magazynowania surowców rolniczych, zwłaszcza ziarna zbóż bez metalowych silosów przechowalniczych. To one od lat 80-tych wypełniają krajobraz polskiej wsi. W znacznym stopniu dostępność, prostota tych urządzeń spowodowała, iż w dobie przekształceń własnościowych krajowych gospodarstw magazyn przechowalniczy, kiedyś kojarzony z elewatorami zbożowymi czy wytwórniami pasz, stał się podstawowym urządzeniem technicznym gospodarstw rolnych.

Obecnie silosy metalowe przechowują surowce rolnicze przez wiele miesięcy, a ich ładowność coraz częściej przekracza tysiąc ton. Tak duża masa składowanego ziarna zmusza konstruktorów silosów zbożowych do projektowania wytrzymałych mechanicznie konstrukcji. Jednocześnie poddane działaniu czynników zewnętrznych tj. wiatr, nasłonecznienie, opady muszą spełniać wysokie wymagania odporności materiałowej. Wysoka wytrzymałość mechaniczna i materiałowa to nie wszystkie cechy charakteryzujące te nowoczesne konstrukcje. Silosy zbożowe powinny zapewniać bezpieczne przechowywanie surowców rolniczych z zachowaniem pełnej kontroli jakości. Mają skutecznie chronić składowane ziarno przed zmianami takich jego właściwości jak np.: wzrost temperatury i wilgotności, poziom skażenia insektami oraz mikotoksynami. Nowoczesny silos metalowy to również nie tylko metalowa konstrukcja, ale technologicznie zawansowane urządzenie realizujące takie procesy jak: mieszanie, dosuszanie, schładzanie czy tez aktywne przewietrzanie. Zastosowana w nim bogata automatyka sterownicza i systemy pomiaru zmian temperatury i wilgotności składowanej masy ziarna zastępują człowieka w kontroli parametrów przechowywania a w przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian decydują o sposobach ich zapobiegania.

Krajowa produkcja silosów zbożowych oparta jest na firmach działających na tym rynku od wielu lat. Cechuje je doświadczenie, ciągłe doskonalenie konstrukcji, tworzenie bogatej oferty w typoszeregi różniące się ładownością czy też różnorodnością wyposażenia dodatkowego. Do nich zalicza się powszechnie znany krajowy producent firma BIN, która opiera swoją produkcję na własnych, autorskich konstrukcjach. Od wielu lat firma BIN jest dodatkowo kojarzona z propagowaniem wiedzy o nowoczesnych technologiach przechowalniczych. Jest to działanie zamierzone i właściwe gdyż oferowane przez firmę silosy zbożowe w połączeniu z wiedzą z zakresu technik przechowalniczych jest gwarantem prawidłowo prowadzonego procesu magazynowania.

Dr inż. Lesław Janowicz