Historia firmy


Nasza firma powstała w wyniku doświadczeń, które Zygmunt Krzemiński, zebrał podczas prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego. Wszystko zaczęło się w 1980 roku, kiedy to inż. Zygmunt Krzemiński postanowił rozwiązać problem przechowywania ziarna w swoim gospodarstwie poprzez budowę płaskodennych silosów z blachy ocynkowanej. Dwa prototypowe silosy z perforowaną podłogą stanęły przy tuczarni świń w Jeziornie (gmina Koneck), w byłym województwie włocławskim.
10 lat pozytywnych doświadczeń z silosami we własnym gospodarstwie sprawiło, iż 18 maja 1990 roku inż. Zygmunt Krzemiński zarejestrował w Urzędzie Gminy Koneck Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Rolnictwa "BIN". Tak rozpoczęła się działalność jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich przedsiębiorstw produkujących na rzecz rolnictwa.

We wrześniu 1990 roku zainstalowano i przekazano do eksploatacji trzy 60 tonowe silosy, wykonane na zamówienie dla Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego w Konecku. W kolejnych latach nastąpił rozwój konstrukcyjny i organizacyjny, wdrożono przemysłowe techniki wytwarzania z naciskiem na rozwój jakościowy i ilościowy. Wyprodukowano ponad 400 silosów. W październiku 1992 roku firma dokonała pierwszej szerokiej prezentacji silosów "BIN" poprzez uczestnictwo w "Polagrze '92". W 1993 roku nastąpił znaczący rozwój działu marketingu firmy, która podjęła współpracę z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz prasą rolniczą i redakcjami rolnymi Polskiego Radia i Telewizji, by upowszechnić silosowy sposób konserwacji i przechowywania zboża. W tym samym roku firma przekroczyła poziom produkcji 1000 silosów w skali roku. W styczniu 1994 roku ZMiAR "BIN" otrzymał wyróżnienie Mistrza AGRO-LIGI '93, a założyciel firmy inż. Zygmunt Krzemiński otrzymał wyróżnienie Agrobiznesmena 1993 roku

W maju 1994 roku firma obok równolegle produkowanych silosów o ładowności 20, 28, 60 i 100 ton, podjęła produkcję dwóch nowych typów silosów o ładowności 10 ton, przeznaczonych dla mniejszych gospodarstw rolnych. 22 lipca 1994 roku do zakładu przybył z wizytą Sekretarz Stanu Wiceministra Ryszard Smolarek. W październiku na Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych w Poznaniu firma otrzymała nagrodę publiczności "HIT POLAGRA '94", a w 1995 roku zdobyła nominację do Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska". W tym samym roku świętowano pięciolecie działalności firmy, której wynikiem było 5000 sprzedanych silosów o łącznej ładowności 300.000 ton. BIN rozpoczął również wdrażanie systemu konserwacji zbóż w silosach w oparciu o sterownik mikroprocesorowy "BIT". W 1995 roku firma uczestniczyła także po raz pierwszy w zagranicznych targach. Były to Międzynarodowe Targi Kowieńskie na Litwie POLEXPORT '95. Rok 1996 to między innymi produkcja nowego typu silosu o ładowności 250 ton i uzyskanie dla niego znaku bezpieczeństwa. W maju Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych z Poznania przyznał silosom BIN Znak Promocji "WYRÓB NA MEDAL", potwierdzający wysokie walory użytkowe wyrobów. Również w maju odbyły się uroczystości związane z okolicznością przekazania polskiemu rolnictwu 10-cio tysięcznego silosu BIN oraz wręczono firmie list gratulacyjny od Wicepremiera Ministra Rolnictwa Romana Jagielińskiego przez Ministra Rolnictwa Ryszarda Smolarka. W sierpniu '96 ZMiAR "BIN" zdobył I miejsce w przeglądzie maszyn rolniczych podczas Dożynek Jasnogórskich. Na dzień 31 grudnia '96 sprzedaż silosów wyniosła 16,422 sztuki. W 1997 roku, w październiku na teren firmy przybył z wizytą Wiceminister Rolnictwa Jacek Soska, który wręczył Honorową Odznakę "ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA" inż. Zygmuntowi Krzemińskiemu i wyróżnionym pracownikom firmy.

Kolejne lata działalności BIN przyniosły rozwój oferty produktowej firmy oraz następne nagrody. W 1998 Zygmunt Krzemiński otrzymał Złota Tarczę Agrobiznesmena, w roku 2000 produktom marki BIN przyznano nagrodę "HIT 2000", a w 2001 "Przegląd Techniczny" uhonorował dokonania BIN nagrodą "Dzwignia 2001".

W 2010 firma BIN obchodziła jubileusz 20-to lecia działalności na rzecz Polskiego Rolnictwa. Produkcja silosów zbożowych i urządzeń towarzyszących, poprawiających pełne wykorzystanie zbiorników do magazynowania i pielęgnacji ziarna dała sumaryczną pojemność ok. 4,5 mln ton. Ta znacząca ilość spowodowała stabilizację i poczucie własnej wartości polskim producentom zbóż.

Otrzymaliśmy wiele nagród, gratulacji i wyrazów podziękowania. Dla przykładu podajemy jeden z wielu ale bardzo bliski naszym sercom.W ostatnim okresie czasu spektakularnym sukcesem ścisłego Zarządu firmy BIN jest odznaczenie Szefa Rady Nadzorczej Stanisława Kaszubskiego podczas XIII Kongresu PSL (grudzień 2012 r.) Medalem Witosa. Wręczenia dokonał Prezes PSL Waldemar Pawlak. W uzasadnieniu podano wieloletnią pracę Pana Stanisława na rzecz Polskiego Rolnictwa a w szczególności skuteczne jego unowocześnianie i wysiłek w propagowaniu nowych rozwiązań.

Obecnie firma BIN jest w stanie zaspokoić wymagania najbardziej wymagających klientów, a silosy marki BIN stały się stałym elementem w krajobrazie nie tylko polskiej wsi. Produkujemy silosy dosuszające o pojemności od 10 do 2200 ton wraz z osprzętem. Wychodząc naprzeciw potrzebom producentów trzody chlewnej dostarczamy im wyposażenia paszarni.

Drodzy rolnicy, to Wy zdecydowaliście o naszym rozwoju. Zaufanie, jakim nas obdarzyliście jest dla nas zobowiązaniem do nieustannej pracy nad unowocześnianiem technologii przechowywania zbóż. Obiecujemy towarzyszyć Wam w waszej walce o najwyższą jakość plonów z Waszych gospodarstw i dobrą zapłatę za Wasz codzienny trud.