Przenośniki zgarniakowe - REDLERY

 
Przenośniki zgarniakowe RED250 są przeznaczone do transportu ziarna zbóż, kukurydzy i nasion roślin oleistych. Ponadto mogą odbierać materiał transportowany spod lejów zasypowych, zasobników rozładowczych, zbiorników lub przenośników i przemieszczać go do innych zbiorników czy przenośników. W szczególności nadają się do transportu ziarna z/do silosów produkcji BIN oraz przemieszczania go między silosami, a także do transportu ziarna z kosza przyjęciowego do przenośnika kubełkowego itp. Wydajność 50-60t/h. Wykonane z blachy stalowej wysokiego gatunku, ocynkowanej.

Przenośniki zgarniakowe RED250 posiadają budowę zespołową (modułową). Wymagania technologiczne, techniczne oraz potrzeby inwestora mają wpływ na dobór zastosowanych zespołów.

Przenośnik zgarniakowy – przykładowa kompletacja
redler