Pomosty obsługowe


Pomosty eksploatacyjne są przeznaczone do budowy na silosach typu BIN100, BIN200, BIN500, BIN1000, BIN1500 i BIN2200.

Pomosty umożliwiają bezpieczny montaż i wygodną obsługę urządzeń do transportu ziarna.

Montaż pomostów odbywa się w trakcie montażu silosów. Nie ma możliwości zamontowania pomostów na już istniejących silosach. Do montażu pomostów jest niezbędny dźwig.

Pomosty są wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo.

Na rysunku są pokazane silosy typu BIN500 z pomostem. Cały pomost przedstawiony na rysunku składa się z trzech kratownic POM500-KRAT, dwóch platform POM1500-PLAT i wejścia POM2200-WEJ. Wejście na pomost może znajdować się przy dowolnej platformie.

typ pomostu

elementy składowe pomostu

model silos

POM100

POM100-KRAT, POM100-PLAT

NBIN100U, NBIN100RU, BIN100WU, NBIN100WRU

POM200

POM200-KRAT, POM200-PLAT

NBIN200U, NBIN200WU

POM500

POM500-KRAT, POM2200-WEJ,POM1500-PLAT

NBIN500, NBIN501

POM1000

POM1000-KRAT, POM2200-WEJ,POM1500-PLAT

NBIN1000, NBIN1001

POM1500

POM1500-KRAT, POM2200-WEJ,POM1500-PLAT

NBIN1500, NBIN1500N, NBIN1500P

POM2200

POM2200-KRAT, POM2200-WEJ,POM1500-PLAT

NBIN2200, NBIN2200P