TYP BIN10

  

 


Charakterystyka płyty fundamentowej dla silosów typu BIN10