TYP BIN100

  
 
   
 

 

 

 

  Charakterystyka płyty fundamentowej dla silosów typu BIN100