TYP BIN2200

 

  

 

 

Charakterystyka płyty fundamentowej dla silosów typu BIN2200