Wiaty


W odpowiedzi na zainteresowanie oraz potrzeby rolników rozpoczęliśmy produkcję modułowych wiat rolniczych typu MULTI_10x12.

Wiata magazynowa MULTI_10x12 przeznaczona jest głównie do przechowywania sprzętu rolniczego, płodów rolnych, materiałów budowlanych, nie wyklucza się również innego jej zastosowania bowiem cynkowana ogniowo konstrukcja wiaty i podwyższona wytrzymałość stali z jakiej została zaprojektowana i wykonana poszerza zakres jej wykorzystania.

Podstawowe parametry wiaty przedstawia tabela.

Oba rodzaje wiaty wykonane są z tych samych elementów konstrukcyjnych; różnicą jest wysokość użytkowa, która wynosi odpowiednio: dla wiaty MULTI_10x12/3,5 – 3,5m, dla wiaty MULTI_10x12/4,5 – 4,5m. Wysokość ta jest regulowana za pomocą elementu przestrzennego mocowanego do nóg słupa.

Konstrukcja wiaty, na którą składają się elementy wykonane głównie z rur prostokątnych i kwadratowych, kątowników i prętów (dźwigary, płatwie, stężenia pionowe i połaciowe), opiera się na słupach podporowych wykonanych z rury okrągłej, która jednocześnie stanowi oparcie dla słupa wielogałęziowego. Słup mocowany jest do fundamentu za pomocą 4 kotew wklejanych mechanicznie.

Dach wiaty pokryty jest blachą ocynkowaną T50 gr.0,6mm, ekrany boczne, tylny, przedni i obróbki blacharskie wykonane są z blachy lakierowanej gr.0,75mm, a elementy mocujące z blachy ocynkowanej gr.2,5mm oraz 1,5mm.

Kolor wiaty: konstrukcja cynkowana ogniowo, obudowa (ekrany) – kolor srebrny.

Ściany wiaty produkowane są z blachy trapezowej T35 w których można usytuować naświetla PCV i bramę.

Z zachowaniem założeń i wymagań konstrukcyjnych. dopuszczalna jest również obudowa ścian wiaty innymi materiałami typu płyta warstwowa, pustak ceramiczny itp.

Stopy fundamentowe pod wiatę w kształcie bloków betonowych muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wytycznymi do fundamentowania dla wiat oraz miejscowymi warunkami gruntowo – wodnymi dla terenu na którym ma powstać obiekt.

 

Wiata została tak skonstruowana, by można było ją rozbudować w miarę potrzeby. Na słupach stalowych z rury o średnicy 244,6/5mm mogą być oparte 4 moduły podstawowe wiaty MULTI_10x12/3,5; 4 moduły podstawowe wiaty MULTI_10x12/4,5, bądź ich kombinacje.


Główne wskaźniki charakterystyczne dla wiat typ MULTI_10x12/3,5 oraz typ MULTI_10x12/4,5

 

Powierzchnia zabudowy

Pz =125,45 m2

Powierzchnia użytkowa

Pu = 125,26 m2

Kubatura wiaty MULTI _10x12/3,5

K = 438,40 m3

Kubatura wiaty MULTI_10x12/4,5

K = 563,70 m3

Długość wiaty

L =12,0 m

Szerokość wiat

D =10,0 m

Wysokość użytkowa wiaty MULTI_10x12/3,5

H=3,5 m

Wysokość użytkowa wiaty MULTI_10x12/4,5

H=4,5m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja wiaty

Budynek może być zlokalizowany na działce zagrodowej w terenie otwartym kategorii A, przystosowany dla strefy klimatycznej:

I, II, III - a strefa wiatrowa

I, II ,III - a strefa śniegowa

 

Warunki geotechniczne posadowienia wiaty

Wg miejscowych warunków gruntowo-wodnych.


Wiata została tak skonstruowana, by można było ją rozbudować w miarę potrzeby. Na słupach stalowych z rury o średnicy 244,6/5mm mogą być oparte 4 moduły podstawowe wiaty MULTI_10x12/3,5; 4 moduły podstawowe wiaty MULTI_10x12/4,5, bądź ich kombinacje.

 

Schematy możliwych konfiguracji zestawienia wiat podstawowych MULTI_10x12/3,5 i MULTI_10x12/4,5


 

Istnieje możliwość innego zestawienia wiat na indywidualne zamówienie klienta, jeżeli tylko będzie to możliwe pod względem rozwiązań konstrukcyjnych i zgodne z opracowaną technologią.