Projekt 3


„BIN” Sp. z o.o. od 2008 roku realizuje 3 w kolejności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

 

W 2009 roku złożyliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 ( Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.5.Promocja i rozwój markowych produktów ) Projekt pod nazwą: „Udział w XXXII Międzynarodowych Targach Rolno – Przemysłowych „AGRO-TECH 2009” w Minikowie w Polsce w dniach 04 -  05.07.2009szansą na zwiększenie eksportu oraz rozwój „BIN” Sp. z o.o. – markowej firmy z województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Wniosek nasz przeszedł pozytywnie procedurę oceny formalnej i merytorycznej i w dniu 1 kwietnia 2010 roku została podpisana umowa o dofinansowanie. Projekt zakładał promocję produktów „BIN” na międzynarodowych targach w Minikowie oraz promocję marki BIN jako produktu regionalnego.

Szczegółowo zostały zaplanowane następujące działania:

1.Tłumaczenie ulotki na 3 języki.

2.Opracowanie i wydrukowanie ulotki 6 stronicowej w 4 językach w nakładzie 6000 szt.

3.Zakup namiotu wystawienniczego.

4.Zakup gadżetów reklamowych.

5.Opłata targowa.

6.Reklama w branżowej prasie polskiej i zagranicznej.

7.Delegacje oraz zakwaterowanie pracowników obsługujących targi.

8.Transport eksponatów.

9.Przygotowanie stoiska wystawienniczego.

10.Reklama firmy „BIN” w albumie „Polska znana i nieznana. Województwo Kujawsko-Pomorskie”.

11.Zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży.

12.Współdziałanie z Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych.

13.Zorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Brydża Sportowego.

14.Sponsorowanie drużyny „BIN” występującej w rozgrywkach II ligi brydża sportowego.

Wartość netto Projektu, to 121.145,00 PLN ( Wkład własny „BIN” wynosił 60.572,50 PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiło 51.486,62 PLN, a dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 9.085,88 PLN ).

W dniu 26.07.2010 r. Projekt został zakończony, rozliczony, a ostateczna kwota dofinansowania wyniosła 55.172,49 PLN.