Fundusze unijne

 

Projekt: „Zakup wykrawarki laserowej, hydraulicznych nożyc gilotynowych CNC, słupowego żurawia obrotowego typu VS, licencji programu do projektowania oraz nieruchomości zabudowanej dla firmy „BIN” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w ramach RPO WK-P.”


Projekt: „Promocja wyrobów „BIN” Sp. z o.o. na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej „AGRO SHOW 2009” w Bednarach, sposobem na zwiększenie sprzedaży i eksportu.”


Projekt: „Udział w XXXII Międzynarodowych Targach Rolno – Przemysłowych „AGRO-TECH 2009” w Minikowie w Polsce w dniach 04 -  05.07.2009 szansą na zwiększenie eksportu oraz rozwój „BIN” Sp. z o.o. – markowej firmy z województwa Kujawsko-Pomorskiego.”


Projekt: „Prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą sieci oraz  realizacja powierzonych zadań pracowniczych za pomocą telepracy wyznacznikiem nowoczesnego sposobu zarządzania „BIN” Sp. z o.o. – markowej firmy z województwa Kujawsko-Pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działania 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013."


Projekt: „Promocja eksportu wyrobów „BIN” Sp. z o.o. poprzez udział w XV Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej „AGROTECH” w dniach 13-15.03.2009 w Kielcach oraz promocja marki BIN jako produktu regionalnego” realizowany przez „BIN” Sp z o.o. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013."