Projekt 7


„BIN” Sp. Z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP realizuje projekt p.t. „Opracowanie na zlecenie firmy BIN Sp. Z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego koncepcji ulepszonego na rynku polskim produktu w postaci ekstrudera do produkcji paszy o wydajności 300-500 kg/h”.

W ramach realizowanego projektu, jednostka naukowa przygotuje dokumentację techniczną urządzenia, zbuduje prototyp oraz zbada wartość produkowanej przez urządzenie paszy.
Po zrealizowaniu projektu będziemy mogli produkować i sprzedawać urządzenie poprawiające strawialność paszy produkowanej m.in. z dodatkiem soi, grochu, peluszki, wpisując się tym samym w ogólnopolski program uprawy roślin wysokobiałkowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 490 770,00 zł
Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 399 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich wyniesie 279 300,00 zł