RODO

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim ul. Narutowicza 12, reprezentowana przez Zarząd.
  2. Kontakt z administratorem pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, a potem wykonania zobowiązań wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, ewentualne wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych będzie wymagało Pani/Pana zgody.
  4. Pani/Pana dane będą przekazywane do zewnętrznych odbiorców, w celu prawidłowego wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, tj. do firm monterskich, transportowych, kurierskich, świadczących obsługę prawną, zewnętrznych dilerów.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie   przez   Panią/Pana   danych   osobowych   jest   warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skutecznego zawarcia umowy i realizacji zobowiązań z niej wynikających.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.