Projekt 4„Promocja wyrobów „BIN” Sp. z o.o. na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej „AGRO SHOW 2009” w Bednarach, sposobem na zwiększenie sprzedaży i eksportu.” – pod takim tytułem realizujemy czwarty Projekt dofinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zasadnicza część Projektu dotyczyła przygotowania i udziału w targach w Bednarach. Zostały przygotowane gadżety reklamowe, wykonany namiot wystawienniczy, przygotowane materiały techniczno – handlowe ( 6 tys. Sztuk ) w językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Zostały zakupione ubiory reprezentacyjne dla osób obsługujących stoisko wystawiennicze. Ponadto zostały opłacone wydatki związane z przewozem eksponatów stoiska, montażem i demontażem elementów stoiska wystawienniczego, zakwaterowaniem i wyżywieniem pracowników oraz wynajmem powierzchni wystawowej.

Druga część Projektu dotyczyła działań informacyjno – promocyjnych w ramach których ukazało się szereg ogłoszeń w branżowej prasie polskiej oraz zagranicznej ( w Danii i na Ukrainie ).

Wartość brutto Projektu wyniosła 132.421,08 PLN. Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem to 108.808,53 PLN, a wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 54.404,26 PLN.

Wszystkie założone projektem wskaźniki zostały zrealizowane, a nawiązane na targach kontakty pozwalają z optymizmem szacować w firmie wskaźniki sprzedaży krajowej i eksportowej.