Wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

17 października ruszyły pierwsze nabory wniosków o objęcie wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zgodnie z regulaminem wyboru przedsięwzięć wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie można złożyć w terminie do 18 listopada 2022 r.

KPO1


Dotyczą one wsparcia:

  • na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury – skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego;
  • na wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury – skierowanego do rolników i rybaków śródlądowych;
  • do wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu;
  • do wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych.


Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Platformie Usług Elektronicznych.


Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/krajowy-plan-odbudowy--dzialania-wdrazane-przez-arimr



call


OBSŁUGA KLIENTA i PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ BIN

tel.: 54 282 88 00