Projekt 5

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 realizujemy Projekt inwestycyjny pod tytułem: „Zakup wykrawarki laserowej, hydraulicznych nożyc gilotynowych CNC, słupowego żurawia obrotowego typu VS, licencji programu do projektowania oraz nieruchomości zabudowanej dla firmy „BIN” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w ramach RPO WK-P”.

Realizacja Projektu wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie procesu produkcji oraz wprowadzenie do oferty nowych lub ulepszonych usług i produktów. Zwłaszcza zakup wykrawarki laserowej zainicjuje zmiany technologiczne dzięki którym nasze produkty będą jeszcze wyższej jakości, bez istotnych zmian cenowych.

Planowany koszt brutto Projektu wynosi 3.119.540,00 PLN. Wydatki kwalifikowane wynoszą 2.553.000,00 PLN, a dofinansowanie ze środków EFRR oraz budżetu państwa ma wynieść 1.276.500,00 PLN.

W efekcie zrealizowania Projektu zwiększy się sprzedaż, w tym również eksportowa oraz nastąpi wzrost zatrudnienia. Wpływać to będzie na rozwój Aleksandrowa Kujawskiego oraz całego województwa Kujawsko-Pomorskiego.