Projekt 9

BIN Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.3.3 Go to Brand „Promocja marki BIN na międzynarodowych targach rolniczych”.

Celem projektu jest promocja wyrobów rolniczych marki BIN na wybranych perspektywicznych rynkach.

Dofinansowanie projektu z

UE: 270.840,00 zł


ue