Projekt 6

parp
„BIN” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim realizuje Projekt: „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy „BIN” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 391.567,54 PLN.
Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 294.175,65 PLN.

Projekt zakłada wejście „BIN” na nowe rynki lub intensyfikację działań w Rosji, Ukrainie i Niemczech. Poszukiwanie partnerów do współpracy odbywa się poprzez udział w jednej misji gospodarczej w Moskwie, w trzech imprezach targowych: Krasnodar – Rosja, Kijów – Ukraina oraz Hanower – Niemcy. Przewidywane są również trzy wyjazdy w celu poszukiwania partnerów handlowych – po jednym na każdym rynku.

Zakładana wielkość eksportu po zakończeniu projektu powinna wynieść 7.700.000,00 PLN.