RABAT SEZONOWY

rabat sezonowy ZAKONCZONY


Zgodnie z pkt.5 Regulaminu Akcja Rabatowa zostaje zakończona z dniem 11 grudnia 2023 roku.RABAT SEZONOWY – AKCJA RABATOWA
REGULAMIN

1. Organizatorem Akcji Rabatowej jest BIN Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim pod adresem ul. Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Torunia, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064321, NIP 8911434084.
2. Akcja Rabatowa obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski i jest uwarunkowana dostępnością produktów w okresie jej obowiązywania.
3. Akcja Rabatowa jest ograniczona czasowo.
4. Aby skorzystać z Akcji Rabatowej należy spełnić łącznie poniższe warunki:
a) uzgodnić termin i podpisać umowę/zamówienie w terminie od 09.11.2023r. do 29.03.2024 r.
b) uzgodnić i otrzymać termin dostawy/odbioru w okresie od 03.01.2024 r. do 30.04.2024 r.
c) dokonać zapłaty zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy/zamówienia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji Rabatowej we wcześniejszym terminie bez podawania przyczyny.
6. Produktami objętymi Akcją Rabatową są:
a) silosy płaskodenne typu NBIN z płaszczami z blachy płaskiej, o ładowności od 10 do 1750 ton, na które jest udzielany rabat w wysokości 10%,
b) silosy paszowe typu PBIN, na które jest udzielany rabat w wysokości 5%,
7. Udział w Akcji Rabatowej jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
8. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.bin.agro.pl.
9. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Rabatowej będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
10. W kwestiach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09.11.2023 r.