Produkty

Silosy zbożowe płaskodenne z blachy płaskiej

Silosy lejowe
Silosy zbożowe płaskodenne z blachy falistej

Silos spedycyjny

Silosy paszowe

Baterie silosów
GALERIA

Transport ziarna

Wyposażenie paszarni

Czyszczarka

Wiaty

Akcesoria

   
Suszaranie podłogowe



Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), roz.4, art.29, pkt.1d pozwolenia na budowę nie wymaga budowa naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m.
W związku z powyższym silosy NBIN10, NBIN10W, NBIN20N, NBIN20, NBIN20R, PBIN3, PBIN5, PBIN9, PBIN12 – wymagają jedynie zgłoszenia miejscowemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Dla w/w modeli silosów nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

Natomiast:

- opracowania projektowe silosów płaskodennych typu BIN - modele od NBIN20W do NBIN1500W

- opracowania projektowe silosów lejowych typu KONSIL

- opracowania projektowe silosów paszowych typu PBIN - modele od PBIN15 do PBIN31/M

- opracowanie projektowe wieży wsporczej WPK

oraz
- indywidualne projekty technologiczne z wytycznymi fundamentowymi do adaptacji do projektów budowlanych  

można uzyskać w firmie "BIN" Sp. z o.o.:

1) w formie elektronicznej - wysyłka GRATIS,

2) w formie papierowej, 1 egzemplarz - wysyłka pocztą tradycyjną - po dokonaniu wpłaty przelewem w kwocie 100,00 zł + 23% VAT