Silosy lejowe

INFORMACJE DO POBRANIA:

SILOSY DO MAGAZYNOWANIA ZIARNA, PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE, KOSZE PRZYJĘCIOWE, SUSZARNIE PODŁOGOWE I INNE (informacja techniczno-handlowa)


 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

   SILOSY DO ZIARNA Z LEJEM
typ KONSIL60
typ KONSIL100
typ KONSIL200

 
Dane techniczne i opis konstrukcji silosu typu KONSIL60:
LP PARAMETR MODEL K60/3 MODEL K60/4 MODEL K60/5 MODEL K60/6
1 Powierzchnia zabudowy silosu 15,6 m2 15,6 m2 15,6 m2 15,6 m2
2 Powierzchnia użytkowa silosu 15,6 m2 15,6 m2 15,6 m2 15,6 m2
3 Kubatura całkowita silosu 63,5 m3 78,4 m3 93,2 m3 108 m3
4 Kubatura użytkowa silosu 63,5 m3 78,4 m3 93,2 m3 108 m3
5 Ładowność silosu[1] 47,6 ton 58,8 ton 69,9 ton 81 ton
6 Średnica silosu 4,46 m 4,46 m 4,46 m 4,46 m
7 Wysokość całkowita 7,14 m 8,09 m 9,04 m 10,0 m
8 Wysokość płaszcza silosu 2,90 m 3,85 m 4,80 m 5,75 m
9 Ilość słupów 8 szt 8 szt 8 szt 8 szt
10 Masa silosu 2665 kg 2785 kg 2905 kg 3025 kg

 

SILOS ZAPROJEKTOWANY Z ZASTOSOWANIEM BUDOWLANYCH NORM EUROPEJSKICH EUROCODE

 

 

Silosy typu KONSIL60 są zbiornikami walcowymi ze stożkowym lejem i ze stożkowym dachem oraz z konstrukcją podporową. Silos jest wiązany z płytą fundamentową przy montażu , który wykonuje autoryzowana firma monterska, za pomocą kołków rozporowych.

Płaszcz silosu to ściany boczne w kształcie cylindra wykonane z blachy ocynkowanej hutniczo w gatunku S220GD+Z. Płaszcz składa się z pasów blachy (carg) o wysokości czynnej 0,95m. Każda carga składa się z arkuszy o długości 2,9m połączonych ze sobą za pomocą śrub stalowych z powłoką antykorozyjną. Arkusze płaszcza są montowane na zakładkę, a w miejscu ich pionowego łączenia stosuje się dodatkowe uszczelki. Najniższa carga jest wykonana z blachy o grubości 1,5mm, a pozostałe z blachy o grubości 1mm. Na zewnątrz płaszcza zastosowano pierścienie wzmacniające o przekroju trójkątnym odpowiedzialne za cylindryczny kształt płaszcza.

Dach
silosu ma kształt stożka o nachyleniu 30°. Na szczycie dachu znajduje się wieniec z otworem zasypowym o średnicy f200. Dach składa się z 14 segmentów. W miejscach łączenia segmenty mają trapezowe przetłoczenia, co powoduje wzmocnienie dachu i zapewnia szczelność konstrukcji. Poszczególne elementy składowe dachu są łączone ze sobą za pomocą śrub stalowych z powłoką antykorozyjną. Dolna krawędź dachu jest połączona z płaszczem łącznikami dachowymi na całym obwodzie. Na jednym z segmentów dachu jest umieszczony otwór inspekcyjny o średnicy f600 z pokrywą i kratą zabezpieczającą.

Lej
ma kształt stożka o nachyleniu 45°. Górna część leja jest wykonana z blachy S220GD+Z o grubości 2mm. Dolna część leja jest wykonana z blachy S350GD+Z o grubości 2,5mm. Na dole leja znajduje się króciec rozładowczy z przymocowaną zasuwą.

Konstrukcja podporowa
silosu to osiem słupów wykonanych z rury kwadratowej ze stali S355 o boku 100mm i grubości ścianki 5mm. Sąsiednie słupy są połączone ze sobą stężeniami wykonanymi z pręta f16 wstępnie napiętymi siłą 4kN. Pierścień podporowy jest wykonany z ceownika CE160 ze stali S355. Elementy konstrukcji podporowej są cynkowane ogniowo.

 

 

Standardowe i opcjonalne wyposażenie silosów

 

 

K60/3

K60/4

K60/5

K60/6

drabina zewnętrzna

S

S

S

S

właz serwisowy dolny

S

S

S

S

górny otwór inspekcyjny

S

S

S

S

centralny wlot załadunkowy

S

S

S

S

króciec do rozładunku awaryjnego

S

S

S

S

zasuwa

S

S

S

S

wielopunktowa sonda do pomiaru temperatury

O
TEMP_S_4

O
TEMP_S_6

O
TEMP_S_6

O
TEMP_S_8

rura załadowcza O180

O

O

O

O

 


Drabina zewnętrzna
z blachy ocynkowanej hutniczo, zapewnia dostęp do górnego otworu inspekcyjnego. Jest to drabina pionowa ze stałą klatką bezpieczeństwa wyposażona w drzwi zabezpieczające przed przypadkowym wejściem na drabinę osób nieupoważnionych.

Właz serwisowy dolny jest zamontowany w dolnej części płaszcza. Służy do wykonywania czynności serwisowych i remontowych przez producenta silosu lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

Górny otwór inspekcyjny z podestem i osłoną bezpieczeństwa umożliwia kontrolę wnętrza silosu poprzez dach. Posiada uchylną pokrywę zabezpieczającą przed opadami atmosferycznymi.

Centralny wlot załadunkowy jest zamontowany na szczycie dachu silosu i może być wykorzystany do załadunku silosu.

Króciec do rozładunku awaryjnego umożliwia rozładunek silosu w przypadku zapchania króćca na dole leja lub awarii przenośnika odbierającego ziarno. Nie służy do rozładunku silosu w normalnym trybie!

Silos jest przystosowany do zainstalowania wielopunktowej sondy do pomiaru temperatury z czytnikiem produkcji BIN sp. z o.o. Sonda mierzy temperaturę ziarna w silosie na różnych głębokościach (co 1 metr). Do odczytu temperatury niezbędny jest czytnik.

 

 


[1] obliczona dla kubatury użytkowej silosu zakładając zapełnienie silosu równe kubaturze całkowitej (w rzeczywistości może być mniejsze) i dla materiału o gęstości 750kg/m3Charakterystyka płyt fundamentowych silosów typu KONSIL60.

 

konsil60plyta
Opis techniczyny fundamentu
a)wytyczne do projektowania fundamentów
- niektóre parametry płyty fundamentowej:
k60wyt

Niniejsze parametry mają charakter orientacyjny i w przypadku wprowadzenia istotnych zmian projektowanej płyty fundamentowej należy je oszacować zgodnie z przyjętymi założeniami.
- warunki geotechniczne – przy projektowaniu fundamentów pod silos KONSIL60/6 należy uwzględnić lokalne warunki geotechniczne;
- minimalna klasa betonu – C16/20 (B20);
- minimalna grubość płyty – 500mm;
- wymiary płyty według rys.

 

Dane techniczne i opis konstrukcji silosu typu KONSIL100:

 

Lp

PARAMETR

MODEL K100/4

MODEL K100/5

MODEL K100/6

MODEL K100/7

MODEL K100/8

1

Powierzchnia zabudowy silosu (bez płyty fundamentowej) [m2]

22,5

2

Powierzchnia użytkowa silosu (z płytą fundamentową) [m2]

31,2

3

Nominalna kubatura silosu [m3]

119

140

162

183

204

4

Ładowność handlowa silosu[t]

89

105

121

137

153

5

Średnica silosu [m]

5,348

6

Wysokość całkowita [m]

8,8

9,8

10,7

11,7

12,6

7

Wysokość płaszcza silosu [m]

3,80

4,75

5,70

6,65

7,60

8

Ilość słupów [szt]

12

9

Przybliżona masa silosu (bez płyty fundamentowej) [kg]

4600

4850

5020

5330

5500

10

Przybliżona masa płyty fundamentowej [t]

39,8

 

UWAGA:
Ładowność handlowa silosu została obliczona dla  kubatury nominalnej silosu i materiału o gęstości 750kg/m3. Rzeczywista ładowność może się różnić ponieważ zależy od wielu parametrów takich jak rodzaj składowanego ziarna, ilość zanieczyszczeń i wilgotność.
Silosy typu KONSIL100 są zbiornikami walcowymi ze stożkowym lejem i dachem oraz z konstrukcją podporową. Silos jest wiązany z płytą fundamentową przy montażu za pomocą kotew wklejanych.

Płaszcz silosu to ściany boczne w kształcie cylindra wykonane z blachy ocynkowanej hutniczo w gatunku S220GD-Z. Płaszcz składa się z pasów blachy (carg) o wysokości czynnej 0,95m. Każda carga składa się z arkuszy o długości 2,9m połączonych ze sobą za pomocą śrub stalowych z powłoką antykorozyjną. Arkusze płaszcza są montowane na zakładkę, a w miejscu ich pionowego łączenia stosuje się dodatkowe uszczelki. Najniższa carga jest wykonana z blachy o grubości 2mm, a pozostałe z blachy o grubości 1mm i 1,5mm. Na zewnątrz płaszcza zastosowano poziome pierścienie wzmacniające o przekroju trójkątnym, a wewnątrz podłużnice pionowe.

Dach silosu ma kształt stożka o nachyleniu 30°. Na szczycie dachu znajduje się wieniec z otworem zasypowym o średnicy Ř200. Dach składa się z 16 segmentów. W miejscach łączenia segmenty mają trapezowe przetłoczenia, co powoduje wzmocnienie dachu i zapewnia szczelność konstrukcji. Poszczególne elementy składowe dachu są łączone ze sobą za pomocą śrub stalowych z powłoką antykorozyjną. Dolna krawędź dachu jest połączona z płaszczem łącznikami dachowymi na całym obwodzie. Na jednym z segmentów dachu jest umieszczony otwór inspekcyjny o średnicy Ř600 z zabezpieczeniem kratą.

Lej ma kształt stożka o nachyleniu 45°. Górna część leja jest wykonana z blachy S220GD+Z o grubości 2mm. Dolna część leja jest wykonana z blachy S350GD+Z o grubości 2,5mm. Na dole leja znajduje się króciec rozładowczy z przymocowaną zasuwą.

Konstrukcja podporowa
silosu to dwanaście słupów wykonanych z rury kwadratowej ze stali S355 o boku 120mm i grubości ścianki 5mm. Sąsiednie słupy stężane są między sobą prętami Ř20 wstępnie napiętymi siłą 4kN. Pierścień podporowy jest wykonany z ceownika CE160 ze stali S355. Elementy konstrukcji podporowej są cynkowane ogniowo.

 

Standardowe i opcjonalne wyposażenie silosów

 

 

 

K100/4

K100/5

K100/6

K100/7

K100/8

drabina zewnętrzna

S

S

S

S

S

właz serwisowy dolny

S

S

S

S

S

górny otwór inspekcyjny

S

S

S

S

S

centralny wlot załadunkowy

S

S

S

S

S

króciec do rozładunku awaryjnego

S

S

S

S

S

zasuwa

S

S

S

S

S

wielopunktowa sonda do pomiaru temperatury

O

O

O

O

O

Pomost obsługowy

O

O

O

O

O

Schody dachowe

O

O

O

O

O

 


Drabina zewnętrzna
zapewnia dostęp do miejsc użytkowania i obsługi w górnych częściach silosu. Jest to drabina pionowa ze stałą klatką bezpieczeństwa wyposażona w drzwi zabezpieczające przed przypadkowym wejściem na drabinę osób nieupoważnionych. Drzwi drabiny są przystosowane do montażu wyłącznika krańcowego powodującego unieruchomienie urządzeń współpracujących z silosem podczas otwarcia drzwi. Wszystkie elementy drabiny są wykonane z blachy ocynkowanej hutniczo.

Pomost obsługowy umożliwiają prawidłowe użytkowanie i obsługę silosów typu KONSIL100, szczególnie gdy silosy są ustawione w szereg po kilka sztuk. Zapewniają bezpieczny i wygodny montaż oraz eksploatację różnorodnych urządzeń transportu ziarna. Pomosty są zbudowane z kształtowników wykonanych z blachy ocynkowanej hutniczo. Pomosty montuje się w trakcie budowy silosu, nie ma możliwości zamontowania pomostu na już istniejącym silosie.

Właz serwisowy dolny zapewnia dostęp osobą obsługującym (serwisującym) do wnętrza silosu. Klapa włazu jest przymocowana śrubami do płaszcza silosu.

Górny otwór inspekcyjny z podestem i osłoną bezpieczeństwa umożliwia kontrolę wnętrza silosu poprzez dach.

Centralny wlot załadunkowy jest zamontowany na szczycie dachu silosu i może być wykorzystany do załadunku silosu.

Króciec do rozładunku awaryjnego umożliwia rozładunek silosu w przypadku zapchania króćca na dole leja lub awarii przenośnika odbierającego ziarno. Nie służy do rozładunku silosu w normalnym trybie!

 

Schemat budowy silosów na przykładzie KONSIL K100/8.

 

 

Charakterystyka płyt fundamentowych silosów typu KONSIL100.

konsil100plyta

Opis techniczny fundamentu:

a) wytyczne do projektowania fundamentów
 - niektóre parametry płyty fundamentowej:
k100wyt
Niniejsze parametry mają charakter orientacyjny i w przypadku wprowadzenia istotnych zmian projektowanej płyty fundamentowej należy je oszacować zgodnie z przyjętymi założeniami.

- warunki geotechniczne – przy projektowaniu fundamentów pod silosy typu KONSIL100 należy uwzględnić lokalne warunki geotechniczne,
-  minimalna klasa betonu – C16/20 (B25),
- zbrojenie fundamentu górą i dołem za pomocą prętów 16 co 24 cm w dwóch kierunkach,
- zbrojenie fundamentu według dokumentacji technicznej projektanta obiektu.Silos KONSIL K100/8 + POM100-KRAT

k100 8
Silos KONSIL K100/7 + POM100-KRAT

k100 8
Silos KONSIL K100/6 + POM100-KRAT

k100 8
Silos KONSIL K100/5 + POM100-KRAT

k100 8
Silos KONSIL K100/4 + POM100-KRAT

k100 8


 
 
SILOSY TYPU KONSIL200

Dane techniczne i opis konstrukcji silosów typu KONSIL200:
PARAMETR MODEL KONSIL 200/9 MODEL KONSIL 200/8 MODEL KONSIL 200/7
Powierzchnia zabudowy silosu (bez płyty fundamentowej) 35,1 m2
Powierzchnia zabudowy silosu (z płytą fundamentową) 46,6 m2
Nominalna kubatura silosu 366 m3 333 m3 300 m3
Ładowność handlowa silosu 285 t 260 t 234 t
Średnica silosu 6,69 m
Wysokość całego silosu 14,89 m 13,94 m 12,99 m
Nominalna wysokość płaszcza silosu 8,55 m 7,60 m 6,65 m
Ilość słupów 12 szt.
Przybliżona masa silosu (bez płyty fundamentowej) 8300 kg 7950 kg 7600 kg
UWAGA:
Ładowność handlowa silosu została obliczona dla  kubatury nominalnej silosu i materiału o gęstości 750kg/m3. Rzeczywista ładowność może się różnić ponieważ zależy od wielu parametrów takich jak rodzaj składowanego ziarna, ilość zanieczyszczeń i wilgotność.

Schemat budowy silosów KONSIL200 na przykładzie modelu KONSIL200/9
K200
Standardowe i opcjonalne wyposażenie silosów typu KONSIL200:
 

KONSIL 200/9 KONSIL 200/8 KONSIL 200/7
Drabina zewnętrzna O O O
Właz serwisowy dolny S S S
Górny otwór serwisowy S S S
Właz górnego otworu serwisowego O O O
Centralny wlot załadunkowy S S S
Króciec do rozładunku awaryjnego 2szt. S S S
Zasuwa S S S
Wielopunktowa sonda do pomiaru emperatury O O O
Pomost obsługowy O O O
Schody dachowe O O O
Konstrukcja
Silosy typu KONSIL200 są zbiornikami walcowymi ze stożkowym lejem i dachem oraz z konstrukcją podporową. Silos jest wiązany z płytą fundamentową przy montażu za pomocą kotew wklejanych.
 
Płaszcz
Płaszcz silosu to ściany boczne w kształcie cylindra wykonane z blachy ocynkowanej hutniczo. Płaszcz składa się pasów blachy (carg) o wysokości czynnej 0,95m. Na zewnątrz płaszcza zastosowano pioziome pierścienie wzmacniające o przekroju trójkątnym, a wewnątrz podłużnice pionowe.
 
Dach
Dach silosu ma kształt stożka o nachyleniu 30°. Na szczycie dachu znajduje się wieniec z otworem zasypowym o średnicy fi200. Na jednym z segmentów dachu jest umieszczony otwór serwisowy o średnicy fi600 z zabezpieczeniem kratą.

Lej
Lej ma kształt stożka o nachyleniu 45°. Na dole leja znajduje się króciec rozładowczy, do którego jest przymocowana zasuwa.

Konstrukcja podporowa
Konstrukcja silosu spoczywa na pierścieniu który podparty jest 12 słupami. Elementy konstrukcji podporowej są cynkowane ogniowo.

Drabina zewnętrzna
Drabina zewnętrzna zapewnia dostęp do miejsc użytkowania i obsługi w górnych częściach silosu. Jest to drabina pionowa ze stałą klatką bezpieczeństwa wyposażona w drzwi zabezpieczające przed przypadkowym wejściem na drabinę osób nieupoważnionych. Drzwi drabiny są przystosowane do montażu wyłącznika krańcowego powodującego unieruchomienie urządzeń współpracujących z silosem podczas otwarcia drzwi. Wszystkie elementy drabiny są wykonane z blachy ocynkowanej hutniczo.

Właz serwisowy dolny
Właz dolny zapewnia dostęp osobom obsługującym (serwisującym) do wnętrza silosu. Klapa włazu jest przymocowana śrubami do płaszcza silosu.

Górny otwór serwisowy
Górny otwór serwisowy o średnicy 600mm z pokrywą i kratą bezpieczeństwa umożliwia dostęp do wnętrza silosu w razie awarii.

Właz górnego otworu serwisowego
Właz otworu serwisowego zawiera podest i osłonę bezpieczeństwa. Wyposażenie to umożliwia bezpieczną i wygodną kontrolę wnętrza silosu przez górny otwór serwisowy.

Centralny wlot załadunkowy
Centralny wlot załadunkowy jest zamontowany na szczycie dachu silosu i jest przeznaczony do załadunku silosu. Standardowo silos nie jest wyposażony w śroki dostępu do centralnego wlotu załadunkowego. Opcjonalnie silos można wyposażyć w stałe środki dostępu tj. w schody dachowe i/lub pomosty serwisowe produkcji BIN Sp. z o.o. Jeżeli silos nie zostanie wyposażony w takie środki dostępu wówczas należy dla potrzeb serwisowania zapewnić odpowiednie technicznie środki dostępu.

Króciec do rozładunku awaryjnego
Króciec do rozładunku awaryjnego umożliwia rozładunek silosu w przypadku zapchania króćca na dole leja lub awarii przenośnika odbierającego ziarno. Nie służy on do rozładunku silosu w normalnym trybie.

Pomost obsługowy
Przewiduje się możliwość montażu pomostów obsługowych produkcji BIN Sp. z o.o. Pomosty obsługowe umożliwiają prawidłowe użytkowanie i obsługę silosów typu KONSIL200 , szczególnie gdy silosy są ustawione w szeregu po kilka sztuk. Zapewniają bezpieczny i wygodny montaż oraz eksploatację różnorodnych urządzeń transportu ziarna. Pomosty są zabudowane z kształtowników wykonanych z blachy ocynkowanej hutniczo. Pomosty montuje się w trakcie budowy silosu, nie ma możliwości zamontowania pomostu na już istniejącym silosie.

Wielopunktowa sonda do pomiaru temperatury
Silos jest przystosowany do zainstalowania wielopunktowej sondy do pomiaru temperatury produkcji BIN sp. z o.o. Sonda mierzy temperaturę materiału składowanego w silosie na różnych głębokościach. Czujniki temperatury są rozmieszczone co 1 metr.