Silosy lejowe typu KONSIL100

KONSIL100

Dane techniczne silosu typu KONSIL100:

Lp

PARAMETR

MODEL K100/4

MODEL K100/5

MODEL K100/6

MODEL K100/7

MODEL K100/8

1

Powierzchnia zabudowy silosu (bez płyty fundamentowej) [m2]

22,5

2

Powierzchnia użytkowa silosu (z płytą fundamentową) [m2]

31,2

3

Nominalna kubatura silosu [m3]

119

140

162

183

204

4

Ładowność handlowa silosu[t]

89

105

121

137

153

5

Średnica silosu [m]

5,348

6

Wysokość całkowita [m]

8,8

9,8

10,7

11,7

12,6

7

Wysokość płaszcza silosu [m]

3,80

4,75

5,70

6,65

7,60

8

Ilość słupów [szt]

12

9

Przybliżona masa silosu (bez płyty fundamentowej) [kg]

4600

4850

5020

5330

5500

10

Przybliżona masa płyty fundamentowej [t]

39,8

UWAGA:
Ładowność handlowa silosu została obliczona dla  kubatury nominalnej silosu i materiału o gęstości 750kg/m3. Rzeczywista ładowność może się różnić ponieważ zależy od wielu parametrów takich jak rodzaj składowanego ziarna, ilość zanieczyszczeń i wilgotność.

SILOS ZAPROJEKTOWANY Z ZASTOSOWANIEM BUDOWLANYCH NORM EUROPEJSKICH EUROCODE
 

Standardowe i opcjonalne wyposażenie silosów:

 

K100/4

K100/5

K100/6

K100/7

K100/8

drabina zewnętrzna

S

S

S

S

S

właz serwisowy dolny

S

S

S

S

S

górny otwór inspekcyjny

S

S

S

S

S

centralny wlot załadunkowy

S

S

S

S

S

króciec do rozładunku awaryjnego

S

S

S

S

S

zasuwa

S

S

S

S

S

wielopunktowa sonda do pomiaru temperatury

O

O

O

O

O

Pomost obsługowy

O

O

O

O

O

Schody dachowe

O

O

O

O

O


 

Schemat budowy silosów na przykładzie KONSIL K100/8

 

 

Charakterystyka płyt fundamentowych silosów typu KONSIL100

konsil100plyta

Opis techniczny fundamentu:

Wytyczne do projektowania fundamentów
 - niektóre parametry płyty fundamentowej:
k100wyt
Niniejsze parametry mają charakter orientacyjny i w przypadku wprowadzenia istotnych zmian projektowanej płyty fundamentowej należy je oszacować zgodnie z przyjętymi założeniami.

- warunki geotechniczne – przy projektowaniu fundamentów pod silosy typu KONSIL100 należy uwzględnić lokalne warunki geotechniczne,
-  minimalna klasa betonu – C16/20 (B25),
- zbrojenie fundamentu górą i dołem za pomocą prętów 16 co 24 cm w dwóch kierunkach,
- zbrojenie fundamentu według dokumentacji technicznej projektanta obiektu.Silos KONSIL K100/8 + POM100-KRAT

k100 8
Silos KONSIL K100/7 + POM100-KRAT

k100 8
Silos KONSIL K100/6 + POM100-KRAT

k100 8
Silos KONSIL K100/5 + POM100-KRAT

k100 8
Silos KONSIL K100/4 + POM100-KRAT

k100 8