typ KONSIL200

SILOSY TYPU KONSIL200
Dane techniczne silosów typu KONSIL200:
PARAMETR MODEL KONSIL 200/7 MODEL KONSIL 200/8 MODEL KONSIL 200/9
Powierzchnia zabudowy silosu (bez płyty fundamentowej) 35,1 m2
Powierzchnia zabudowy silosu (z płytą fundamentową) 46,6 m2
Nominalna kubatura silosu 300 m3 333 m3 366 m3
Ładowność handlowa silosu 234 t 260 t 285 t
Średnica silosu 6,69 m
Wysokość całego silosu 12,99 m 13,94 m 14,89 m
Nominalna wysokość płaszcza silosu 6,65 m 7,60 m 8,55 m
Ilość słupów 12 szt.
Przybliżona masa silosu (bez płyty fundamentowej) 7600 kg 7950 kg 8300 kg
UWAGA:
Ładowność handlowa silosu została obliczona dla  kubatury nominalnej silosu i materiału o gęstości 750kg/m3. Rzeczywista ładowność może się różnić ponieważ zależy od wielu parametrów takich jak rodzaj składowanego ziarna, ilość zanieczyszczeń i wilgotność.

SILOS ZAPROJEKTOWANY Z ZASTOSOWANIEM BUDOWLANYCH NORM EUROPEJSKICH EUROCODE

Schemat budowy silosów KONSIL200 na przykładzie modelu KONSIL200/9
K200
Standardowe i opcjonalne wyposażenie silosów typu KONSIL200:
 

KONSIL 200/7 KONSIL 200/8 KONSIL 200/9
Drabina zewnętrzna O O O
Właz serwisowy dolny S S S
Górny otwór serwisowy S S S
Właz górnego otworu serwisowego O O O
Centralny wlot załadunkowy S S S
Króciec do rozładunku awaryjnego 2szt. S S S
Zasuwa S S S
Wielopunktowa sonda do pomiaru emperatury O O O
Pomost obsługowy O O O
Schody dachowe O O O