Wyposażenie paszarni


ZESPÓŁ URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI MIESZANEK PASZOWYCH

Wszystkie zaprezentowane urządzenia służą organizacji nowoczesnej paszarni, a w szczególności produkcji, przygotowaniu oraz transporcie i magazynowaniu mieszanek paszowych. Właściwa organizacja i odpowiednie zmechanizowanie prac w paszarni warunkuje uzyskanie zdrowych i pełnowartościowych pasz, a tym samym sprzyja uzyskaniu najlepszych wyników w hodowli zwierząt gospodarskich.


Wykaz urządzeń produkowanych w ramach systemu wyposażenia paszarni.

A. Urządzenia do produkcji i przygotowania pasz
Nazwa urządzenia Kod
Rozdrabniacz bijakowy H965/1 RB/KORPUS_1
Ssawa do rozdrabniacza bijakowego H965/1 RB/SSAWA_1
Rozdzielacz 2-drogowy ssawny RB/ROZ2X80
Rura elastyczna z PVC :
Ø80
Ø100

RB/WAZ_EL80
RB/WAZ_EL100
Rura do rozdrabniacza Ø80 o długości 3m RB/RURA80
Opaska zaciskowa do rur rozdrabniacza :
Ø80
Ø100

RB/ZACISK_80
RB/ZACISK_100
Sito szczelinowe dwuczęściowe o szczelinach 1.2; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0mm RB/SITO1.2 ÷ 3.0
Komplet bijaków do rozdrabniacza H965/1 RB/BIJAK_1
Kosz sitowy do rozdrabniacza RB/KOSZ_SIT_1
Mieszalnik pasz sypkich H049 MS-1000
Worek filtracyjny do mieszalnika H049 MS_REKAW_1
B. Urządzenia do transportu i magazynowania pasz
Nazwa urządzenia Kod
Pojemnik paszowy H203/2 POJ_PASZ1600
Podwyższenie pojemnika paszowego H203/2 POJ_PASZ+750
Przenośnik spiralny do transportu pasz sypkich UPS-78
Głowica napędowa przenośnika o mocy 0.75kW UPS_78_NAP_075
Wlot z mieszalnika pasz MS-1000 UPS_78_KOSZ_2
Podpora głowicy napędowej UPS_78_PODPNAP
Piasta końcowa przenośnika UPS_78_PIASTA
Łącznik rur przenośnika UPS_78_LACZNIK
Rura z kolanem do przenośnika UPS_78_KOLANO