Pomosty eksploatacyjne

Pomosty eksploatacyjne są przeznaczone do budowy na silosach typu BIN60, BIN100, BIN200, BIN500, BIN1000, BIN1500, KONSIL60, KONSIL100, KONSIL200, i wszystkich typu FBIN.

Pomosty umożliwiają bezpieczny montaż i wygodną obsługę urządzeń do transportu ziarna.

Montaż pomostów odbywa się w trakcie montażu silosów. Nie ma możliwości zamontowania pomostów na już istniejących silosach. Do montażu pomostów jest niezbędny dźwig.

Pomosty są wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo.

Na rysunku są pokazane silosy typu BIN500 z pomostem. Cały pomost przedstawiony na rysunku składa się z trzech kratownic POM500-KRAT, dwóch platform POM1500-PLAT i wejścia POM2200-WEJ. Wejście na pomost może znajdować się przy dowolnej platformie.

typ pomostu

elementy składowe pomostu

typ silosu

POM60

POM60, POM60-DRAB

BIN60, KONSIL60

POM100

POM100-KRAT, POM100-PLAT

BIN100, KONSIL100

POM200

POM200-KRAT, POM200-PLAT

BIN200, KONSIL200

POM500

POM500-KRAT, POM2200-WEJ, POM1500-PLAT, POM500-FWAS

BIN500, FBIN9

POM1000

POM1000-KRAT, POM2200-WEJ, POM1500-PLAT, POM1000-FWAS

BIN1000, FBIN11

POM1500

POM1500-KRAT, POM2200-WEJ, POM1500-PLAT,POM1500-FWAS

BIN1500, FBIN14