Wielopunktowy termometr STW-100 do pomiaru temperatury w silosie

SONDATEMP

Temperatura ziarna przechowywanego w silosie jest jednym z najważniejszych parametrów ziarna świadczących o jego stanie.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa przechowywania zboża w silosie BIN oferuje wielopunktowy termometr STW-100, dzięki któremu można zmierzyć temperaturę ziarna w całej objętości silosu.
Termometr STW-100 zbudowany jest z dwóch podstawowych części: czytnika i sondy. Czytnik to wygodne urządzenie posiadające duży i wyraźny wyświetlacz, na którym użytkownik odczytuje kolejno wartości temperatury na poszczególnych czujnikach sondy pomiarowej. W drugiej linii wyświetlacza można odczytać maksymalną temperaturę w silosie. Czytnik jest wyposażony w gniazdo służące do podłączenia sondy pomiarowej.

Sonda pomiarowa zbudowana jest z czujników temperatury rozmieszczonych na jej długości co 1m. Czujniki są zamocowane do liny stalowej, której jeden koniec jest przystosowany do zamocowania w dachu silosu. Wszystkie czujniki są połączone za pomocą przewodu elektrycznego, który jest wyprowadzony poza silos i zakończony wtyczką przyłączeniową służącą do podłączenia czytnika temperatury.

Jeden czytnik wystarczy do wielu sond.