Silosy lejowe typu KONSIL60

KONSIL60

Dane techniczne silosu typu KONSIL60:
LP PARAMETR MODEL K60/3 MODEL K60/4 MODEL K60/5 MODEL K60/6
1 Powierzchnia zabudowy silosu 15,6 m2 15,6 m2 15,6 m2 15,6 m2
2 Powierzchnia użytkowa silosu 15,6 m2 15,6 m2 15,6 m2 15,6 m2
3 Kubatura całkowita silosu 63,5 m3 78,4 m3 93,2 m3 108 m3
4 Kubatura użytkowa silosu 63,5 m3 78,4 m3 93,2 m3 108 m3
5 Ładowność silosu[1] 47,6 ton 58,8 ton 69,9 ton 81 ton
6 Średnica silosu 4,46 m 4,46 m 4,46 m 4,46 m
7 Wysokość całkowita 7,14 m 8,09 m 9,04 m 10,0 m
8 Wysokość płaszcza silosu 2,90 m 3,85 m 4,80 m 5,75 m
9 Ilość słupów 8 szt 8 szt 8 szt 8 szt
10 Masa silosu 2665 kg 2785 kg 2905 kg 3025 kg
UWAGA:
Ładowność handlowa silosu została obliczona dla  kubatury nominalnej silosu i materiału o gęstości 750kg/m3. Rzeczywista ładowność może się różnić ponieważ zależy od wielu parametrów takich jak rodzaj składowanego ziarna, ilość zanieczyszczeń i wilgotność.

SILOS ZAPROJEKTOWANY Z ZASTOSOWANIEM BUDOWLANYCH NORM EUROPEJSKICH EUROCODE

 

 

Standardowe i opcjonalne wyposażenie silosów

 

 

K60/3

K60/4

K60/5

K60/6

drabina zewnętrzna

S

S

S

S

właz serwisowy dolny

S

S

S

S

górny otwór inspekcyjny

S

S

S

S

centralny wlot załadunkowy

S

S

S

S

króciec do rozładunku awaryjnego

S

S

S

S

zasuwa

S

S

S

S

wielopunktowa sonda do pomiaru temperatury

O
TEMP_S_4

O
TEMP_S_6

O
TEMP_S_6

O
TEMP_S_8

rura załadowcza Φ180

O

O

O

O

 
Schemat budowy silosów KONSIL60 na przykładzie modelu KONSIL60/4Charakterystyka płyt fundamentowych silosów typu KONSIL60

 

konsil60plyta
Opis techniczyny fundamentu
a)wytyczne do projektowania fundamentów
- niektóre parametry płyty fundamentowej:
k60wyt

Niniejsze parametry mają charakter orientacyjny i w przypadku wprowadzenia istotnych zmian projektowanej płyty fundamentowej należy je oszacować zgodnie z przyjętymi założeniami.
- warunki geotechniczne – przy projektowaniu fundamentów pod silos KONSIL60/6 należy uwzględnić lokalne warunki geotechniczne;
- minimalna klasa betonu – C16/20 (B20);
- minimalna grubość płyty – 400mm;
- wymiary płyty według rys.

 GALERIA SILOSÓW LEJOWYCH