Przenośniki ślimakowe PS160

ps160
  • Przenośniki ślimakowe PS160 są przeznaczone do transportu ziarna zbóż, kukurydzy i nasion roślin oleistych.
  • Mają budowę modułową, co bardzo ułatwia konfigurację przenośnika w urządzenie dostosowane do potrzeb użytkownika.
  • długość od 1m do 9m co 0,5m
  • wydajność nominalna 28 ton/godz.
  • Producent dopuszcza możliwość pracy tych urządzeń w poziomie.
  • Przenośniki muszą być zamontowane na stabilnej podstawie, a odległość między podporami przenośnika nie powinna przekraczać 3m. Taki sposób montażu zapobiega nieprzewidzianemu przemieszczaniu się przenośnika i drganiom.


Elementy przenośnika PS160:

  • napędy o mocy 1,5kW lub 3kW
  • segmenty (przedłużki) o długościach 1m, 1,5m, 2m, 2,5m i 3m
  • łożysko pośrednie mocowane między segmentami
  • przewód smarowania łożyska pośredniego – do dostarczania smaru do łożysk, gdy dostęp do nich jest utrudniony np. w przenośniku podpodłogowym
  • wlot/wylot do wysypanie ziarna z przenośnika montowany w dowolnym miejscu na segmencie przenośnika
  • zasuwa wlotu przenośnika sterowana ręcznie lub elektrycznie
  • przedłużka krzyżowa – można do niej podłączyć dwa przenośniki ślimakowe z boków i rurę spadową lub przenośnik z góry
  • wlot centralny montowany w środku podłogi silosu (do przenośnika podpodłogowego rozładowczego)


Sposób montażu PS160 jako przenośnik rozładowczy podpodłogowy w silosie typu BIN: