TYP BIN2200

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 

 



 

 

 

Charakterystyka płyty fundamentowej dla silosów typu BIN2200