TYP BIN200

Charakterystyka płyty fundamentowej dla silosów typu BIN200.