TYP BIN2200

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 

  

 

 

Charakterystyka płyty fundamentowej dla silosów typu BIN2200